Pairing & Results

Pairings – Scheveningen System
Round 1 – 17.10.2018 15.30 hrs
1.1 1 China 2–2 2 India
1 W GM Lu Shanglei 2635  1:0 B GM Karthikeyan Murali 2604
2 B GM Xu Xiangyu 2577 0:1 W GM Narayanan Srinath 2565
3 W GM Bai Jinshi 2566 1/2:1/2 B GM Aravindh Chithambaram Vr. 2579
4 B GM Xu Yinglun 2533  1/2:1/2 W GM Aryan Chopra 2541
 

Round 2 – 18.10.2018 10.00 hrs

2.1 2 India 2.5–1.5 1 China
1 W GM Karthikeyan Murali 2604 1:0 B GM Lu Shanglei 2635
2 B GM Narayan Srinath 2565 1/2 :1/2 W GM Xu Xiangyu 2577
3 W GM Aravindh Chithambaram Vr. 2579  1/2:1/2 B GM Bai Jinshi 2566
4 B GM Aryan Chopra 2541 1/2:1/2 W GM Xu Yinglun 2533
 

Round 3 – 18.10.2018 17.00 hrs

3.1 2 India  2–2  1 China
1 W GM Narayanan Srinath 2565 1/2:1/2 B GM Lu Shanglei 2635
2 B GM Aravindh Chithambaram Vr. 2579 1:0 W GM Xu Xiangyu 2577
3 W GM Aryan Chopra 2541  1/2:1/2 B GM Bai Jinshi 2566
4 B GM Karthikeyan Murali 2604 0:1 W GM Xu Yinglun 2533
 

Round 4 – 19.10.2018 15.30 hrs

4.1 1 China 3.5-.5  2 India
1 W GM Lu Shanglei 2635 1:0 B GM Narayan Srinath 2565
2 B GM Xu Xiangyu 2577  1/2:1/2 W GM Aravindh Chithambaram Vr. 2579
3 W GM Bai Jinshi 2566 1:0 B GM Aryan Chopra 2541
4 B GM Xu Yinglun 2533  1:0 W GM Karthikeyan Murali 2604
 

Round 5 – 20.10.2018 15.30 hrs

5.1 1 China 2–2  2 India
1 W GM Lu Shanglei 2635 1:0 B GM Aravindh Chithambaram Vr. 2579
2 B GM Xu Xiangyu 2577 1/2:1/2 W GM Aryan Chopra 2541
3 W GM Bai Jinshi 2566  1/2:1/2 B GM Karthikeyan Murali 2604
4 B GM Xu Yinglun 2533  0:1 W GM Narayan  Srinath 2565
 

Round 6 – 21.10.2018 15.30 hrs

6.1 2 India 2.5 -1.5  1 China
1 W GM Aravindh Chithambaram Vr. 2579 1/2:1/2 B GM Lu Shanglei 2635
2 B GM Aryan Chopra 2541 1 :0 W GM Xu Xiangyu 2577
3 W GM Karthikeyan Murali 2604  1/2:1/2 B GM Bai Jinshi 2566
4 B GM Narayan Srinath 2565 1/2:1/2 W GM Xu Yinglun 2533
 

Round 7 – 22.10.2018 15.30 hrs

7.1 2 India 2 – 2  1 China
1 W GM Aryan Chopra 2541  1/2:1/2 B GM Lu Shanglei 2635
2 B GM Karthikeyan Murali 2565 1/2:1/2 W GM Xu Xiangyu 2577
3 W GM Narayan Srinath 2565  1/2:1/2 B GM Bai Jinshi 2566
4 B GM Aravindh Chithambaram Vr. 2579  1/2:1/2 W GM Xu Yinglun 2533
 

Round 8 – 23.10.2018 10.00 hrs

8.1 1 China 2 –2  2 India
1 W GM Lu Shanglei 2635  1:0 B GM Aryan Chopra 2541
2 B GM Xu Xiangyu 2577 1/2:1/2 W GM Karthikeyan Murali 2604
3 W GM Bai Jinshi 2566 1/2 :1/2 B GM Narayan Srinath 2565
4 B GM Xu Yinglun 2533 0:1 W GM Aravindh Cithambram VR. 2579