Gallery1

Photo Gallery Round 8

Photo Gallery Round 7

Photo Gallery Round 6

Photo Gallery Round 5

Photo Gallery Round 4

Photo Gallery Round 3

Photo Gallery Round 2

Photo Gallery Round 1

Inauguration Photos

 

Chinese Team

LuShanglei

GM Lu Shanglei

Xu_Xiangyu

GM Xu Xiangyu

Bai_Jinshi

GM Bai Jinshi

Xu_Yinglun

GM Xu Yinglun

India Team

Karthikeyan Murali

GM Karthikeyan Murali

Narayanan Srinath

GM Narayanan Srinath

Aravindh Chithambaram Vr

GM Aravindh Chithambaram Vr.

Aryan Chopra

GM Aryan Chopra